Novosti

Stan na dan – Paušalno oporezivanje ležajeva u privatnom smeštaju

Porez na izdavanje stana

STAN NA DAN

Paušalno oporezivanje ležajeva u privatnom smeštaju

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana i Zakonu o turizmu od 1. jula 2019. godine počinje kontrola oporezivanje prihoda ostvarenih od izdavanja ležajeva u ugostiteljskim objektima domaće radinosti, te će iz tog razloga izdavanje ’stanova na dan’ biti podvrgnuto čestim inspekcijskim kontrolama.

Ugostiteljskim objektom domaće radinosti smatra se kuća, apartman i soba, ili drugi objekat u kome se obavlja ugostiteljska delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu.

Prihodima od ugostiteljskih usluga smatraju se prihodi koje fizičko lice ostvari pružajući usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta.

Ministri nadležni za poslove finansija i poslove turizma sporazumno uređuju bliže uslove, kriterijume i elemente za oporezivanje prihoda.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga podnosi se na Obrazcu PPDG-4R.

Cilj inspekcijske kontrole je da se izdavanje ’stanova na dan’ od strane fizičkih lica uvede u zakonito poslovanje, čime će se povećati javni prihodi, poboljšati kontrola rada i olakšati statističko evidentiranje.

Primera radi, prema podacima Gradske uprave za privredu u Novom Sadu je obavljena kategorizacija 368 objekata za smeštaj i druge ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti, dok još uvek nije utvrđeno koliko vlasnika stanova, koji pružaju usluge „stan na dan“ posluju na crnom tržištu.

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *