Intelektualna scojina, ideja, autorsko delo, original

INTELEKTUALNA SVOJINA – REGISTRACIJA

Posted Leave a commentPosted in Blog

INTELEKTUALNA SVOJINA Intelektualna svojina obuhvata širok spektar prava koja omogućavaju pronalazačima, autorima i kreatorima da štite svoje originalne odnosno inovativne tvorevine, i da istovremeno imaju i finansijsku ili drugu korist od njih. Poslovi koji se odnose na deponovanje, registraciju odnosno priznanje prava intelektualne svojine (industrijska svojina i autorska i srodna prava) u Republici Srbiji su […]