Blog

INTELEKTUALNA SVOJINA – REGISTRACIJA

Intelektualna scojina, ideja, autorsko delo, original

INTELEKTUALNA SVOJINA

Intelektualna svojina obuhvata širok spektar prava koja omogućavaju pronalazačima, autorima i kreatorima da štite svoje originalne odnosno inovativne tvorevine, i da istovremeno imaju i finansijsku ili drugu korist od njih.

Poslovi koji se odnose na deponovanje, registraciju odnosno priznanje prava intelektualne svojine (industrijska svojina i autorska i srodna prava) u Republici Srbiji su u nadležnosti Zavoda za intelektualnu svojinu (daljem tekstu: Zavod).

Zavod na svom sajtu navodi – Prava intelektualne svojine omogućavaju svojim nosiocima da spreče druge da kopiraju ili koriste njihova zaštićena prava bez njihove dozvole. Prava intelektualne svojine daju mogućnost isključivog korišćenja, a njihovi nosioci mogu da ostvare i prihod kroz naknade od prodaje ili korišćenja svoje intelektualne svojine od strane drugih lica.

U poslednjih par godina u Republici Srbiji raspisuju se razni konkursi za dodelu subvencija od strane nadležnih državnih organa i institucija (fondova) za razvijanje inovativnih kreacija (intelektualne svojine), a koje privredna društva nisu dovoljno iskoristila. Subvencije za ove projekte podrazumevaju i obaveznu registraciju pred Zavodom nastale tvorevine – intelektualne svojine. Napred navedeno, pored finansijske injekcije značajno može da doprinese kompanijama u smislu izgrađivanja svog brenda, portfolija, a da pri tom uživaju zaštitu koju država pruža.

Sa registracijom inovativne intelektualne svojine, privredna društva mogu pored zaštite, dobiti i određene poreske olakšice koje mogu značajno smanjiti troškove kompanije.

U ovom tekstu navešćemo u kratkim crtama proces registracije patenata, žigova, industrijskog dizajna i autorskih prava u Srbiji:

1. Registracija patenata

  • Patent je pravo priznato za pronalazak (izum) koji predstavlja novo tehničko rešenje problema ili obezbeđuje nov način da se nešto uradi a istovremeno daje vlasniku pravo da isključuje druge od proizvodnje, korišćenja, ili prodaje tog pronalaska.
  • Registracija patenta u Srbiji vrši se kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije,
  • Prvo je potrebno podneti zahtev za patent, koji obuhvata detaljan opis pronalaska, obim zaštite, nacrt i druge relevantne informacije.
  • Zavod će sprovesti ispitivanje i, ukoliko su ispunjeni svi uslovi, izdati patent,
  • Zaštita traje 20 godina, pod uslovom da se redovno plaćaju godišnje takse za održavanje

2. Registracija žigova (oznaka)

  • Žig je pravno zaštićeni znak i predstavlja simbol koji identifikuje proizvode ili usluge jednog fizičkog ili pravnog lica i razlikuje ih od proizvoda ili usluga drugih fizičkih ili pravnih lica.
  • Registracija žiga vrši se takođe kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
  • Podnosilac zahteva treba da definiše vrstu žiga (ime, logo, kombinacija, itd.) i da pruži informacije o proizvodima ili uslugama koje će žig obeležavati (identifikovati).
  • Nakon ispitivanja i ukoliko su ispunjeni uslovi, žig će biti registrovan na period od 10 godina, s tim što se može produžavati neograničeno.

3. Registracija autorskih prava

  • Autorska prava štite originalna dela autora, kao što su književna, muzička, umetnička dela, računarski softveri i baze podataka, fotografije i druge kreativne tvorevine.
  • Autorska prava nastaju automatski u trenutku stvaranja dela, ali registrovanje autorskih prava može olakšati dokazivanje vlasništva,
  • Registrovanje autorskih prava vrši se kod Zavoda za intelektualnu svojinu predavanjem odgovarajućeg zahteva i primerka autorskog dela.

4. Registracija industrijskog dizajna

  • Industrijski dizajn je nov 3D ili 2D izgled proizvoda ili njegovog dela, gde je akcenat na njegovim estetskim odnosno atraktivnim karakteristikama i/ili na materijalima od kojih je sačinjen i koji je od krucijalnog značaja za njegovu tržišnu vrednost.
  • Registrovanje  prava na industrijski dizajn vrši se kod Zavoda za intelektualnu svojinu.
  • Potrebno je podneti zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn, koji obuhvata detaljan opis spoljašnjeg izgleda proizvoda, 2D prikaz industrijskog dizajna (fotografija ili crtež) i druge relevantne informacije
  • Pravo na industrijski dizajn u Republici Srbiji traje maksimalno 25 godina

Važne napomene:

 • Procesi registracije mogu se menjati, pa je važno pratiti aktuelne zakone i propise.
 • Preporučuje se konsultacija sa stručnjacima odnosno zastupnicima za intelektualnu svojinu ili advokatima specijalizovanim za ovu oblast kako biste bili sigurni da su vaša prava pravilno zaštićena.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *