ostani kod kuće

OBAVEŠTENJE

Posted Leave a commentPosted in Novosti

OBAVEŠTENJE O RADU ZA VREME VANREDNOG STANJA Advokatska kancelarija Simić obaveštava klijente da će za vreme trajanja vanrednog stanja raditi u izmenjenom režimu. Sve informacije možete dobiti putem e-mail adrese: info@simiclawoffice.rs ili pozivanjem brojeva telefona: +381 65 9454510, advokat Vasja Simić +381 60 0126411, advokat Dragan Simić +381 64 2234592, advokat Aleksandra Kešelj

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Posted Leave a commentPosted in Blog

Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano obavezan ugovor koji zaključuju primalac izdržavanja i davalac izdržavanja. Ugovorom se primalac izdržavanja obavezuje da prenese svojinu na određenoj stvari ili neka prava na davaoca izdržavanja, a davalac izdržavanja se obavezuje da izdržava primaoca izdržavanja i brine o njemu do kraja života, kao i da ga nakon smrti sahrani […]