određivanje udela u zajedničkoj imovini

ZAJEDNIČKA SVOJINA NA NEPOKRETNOSTI I PROBLEM ODREĐIVANJA UDELA U OSTAVINSKOM POSTUPKU NAKON SMRTI BRAČNOG DRUGA

Posted Leave a commentPosted in Blog

Zajednička svojina Pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije je određeno da pravo svojine na stvari mogu imati jedno lice ili više lica. Kada govorimo o pravu svojine više lica na određenoj stvari naši propisi razlikuju dve vrste, a to su pravo susvojine i pravo zajedničke svojine. Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa definišu se ova dva prava na […]

Smanjeno učešće za stambeni kredit pri kupovini prvog stana

Posted Leave a commentPosted in Novosti

SMANJENO UČEŠĆE ZA STAMBENI KREDIT PRI KUPOVINI PRVOG STANA Dana 20.06.2020. godine stupila je na snagu Odluka o dopunama Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema (“Sl. glasnik RS” br. 84/2020) Narodne Banke Srbije. Novina je da se ovom Odlukom učešće za stambeni kredit smanjuje sa dosadašnjih 20% na 10% vrednosti nepokretnosti. […]

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Posted Leave a commentPosted in Blog

Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano obavezan ugovor koji zaključuju primalac izdržavanja i davalac izdržavanja. Ugovorom se primalac izdržavanja obavezuje da prenese svojinu na određenoj stvari ili neka prava na davaoca izdržavanja, a davalac izdržavanja se obavezuje da izdržava primaoca izdržavanja i brine o njemu do kraja života, kao i da ga nakon smrti sahrani […]

Test samostalnosti

OBJAVLJENO UPUTSTVO ZA PRIMENU TESTA SAMOSTALNOSTI

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i to članom 85 stav 1 tačka 17, uvodi se test kojim se ispituje samostalnost preduzetnika u obavljanju svojih aktivnosti tzv. TEST SAMOSTALNOSTI. Dana 26.02.2020. godine, MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA objavilo je Uputstvo za primenu testa samostalnosti kojim bliže određuje svrhu donošenja testa, smernice za tumačenje […]

Drustvena svojina,drzavna svojina; otkup stana

OTKUP STANA IZ DRUŠTVENE I DRŽAVNE SVOJINE

Posted Leave a commentPosted in Blog

OTKUP STANA IZ DRUŠTVENE I DRŽAVNE SVOJINE Otkup stanova dodeljenih zaposlenima na korišćenje na neodređeno vreme je i dalje aktuelan, jer još uvek ima stanova koji nisu otkupljeni. Nosilac stanarskog prava ima pravo da nakon podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, pod zakonom predviđenim uslovima otkupi stan iz društvene ili državne svojine. Pismeni zahtev za […]