Novosti

Smanjeno učešće za stambeni kredit pri kupovini prvog stana

SMANJENO UČEŠĆE ZA STAMBENI KREDIT PRI KUPOVINI PRVOG STANA

Dana 20.06.2020. godine stupila je na snagu Odluka o dopunama Odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema (“Sl. glasnik RS” br. 84/2020) Narodne Banke Srbije.

Novina je da se ovom Odlukom učešće za stambeni kredit smanjuje sa dosadašnjih 20% na 10% vrednosti nepokretnosti.

Konkretno, banka može fizičkom licu za kupovinu prve stambene nepokretnosti kao i fizičkom licu koji pripada određenoj kategoriji fizičkih lica u okviru mere podrške države, odobriti stambeni kredit koji je obezbeđen hipotekom na nepokretnosti pod uslovom da je obezbedila da iznos tog kredita nije veći od 90 odsto vrednosti te nepokretnosti.

Dakle, učešće se može smanjiti na 10% vrednosti nepokretnosti za fizička lica koja kupuju svoj prvi stan, kao i za određene kategorije fizičkih lica kojima država u skladu sa posebnim propisima pruža pomoć.

Ono što treba imati u vidu jeste da je u pitanju samo preporuka Narodne Banke Srbije domaćim bankama, a banke će same izvršiti procenu za svaki konkretan slučaj.

Ovakvim izmenama očigledno se nastoji fizičkim licima sa slabijim izvorom prihoda omogućiti da steknu vlasništvo na nepokretnosti.

Vreme, kao i ponuda i potražnja stanova će pokazati koliko će se banke opredeljivati za ovakvu vrstu podsticaja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *