određivanje udela u zajedničkoj imovini

ZAJEDNIČKA SVOJINA NA NEPOKRETNOSTI I PROBLEM ODREĐIVANJA UDELA U OSTAVINSKOM POSTUPKU NAKON SMRTI BRAČNOG DRUGA

Posted Leave a commentPosted in Blog

Zajednička svojina Pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije je određeno da pravo svojine na stvari mogu imati jedno lice ili više lica. Kada govorimo o pravu svojine više lica na određenoj stvari naši propisi razlikuju dve vrste, a to su pravo susvojine i pravo zajedničke svojine. Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa definišu se ova dva prava na […]