Novosti

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU

Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: ’NSZ’) raspisala je javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje za 2019. godinu.

Uslovi za učestvovanje na konkursu:

  1. Da se vodite na evidenciji nezaposlenih kod NSZ
  2. Da imate završenu obuku za razvoj preduzetništva
  3. Da nemate neizmirenih obaveza prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje
  4. Da se nalazite u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za ‘de minimis’ državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka na propisanom obrascu nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ prema mestu prebivališta ili boravišta.

Uz zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu, dostavlja se i sledeća dokumentacija:

  1. Dokaz o završenoj obuci, ako obuka nije završena u organizaciji NSZ
  2. Obaveštenje o ranije primljenoj državnoj pomoći male vrednosti, na obracu NSZ
  3. Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora (ukoliko ćete delatnost obavljati u prostoru koji se nalazi u vašem vlasništvu)
  4. Dokaz o vlasništvu opreme (ukoliko ste već nabavili određenu opremu za obavljanje delatnosti)
  5. Rešenje o invalidnosti (kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom)

Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, osim u slučaju samozapošljavanja lica koja su bila višak zaposlenih kada je iznos subvencije 220.000,00 dinara i u slučaju samozapošljavanja nezaposlene osobe sa invaliditetom kada je iznos subvencije 240.000,00 dinara.

Odluka o dodeljivanju subvencije donosi se nakon provere ispunjenosti uslova i priložene dokumentacije, kao i bodovanja biznis plana, a na osnovu kojeg se formira rang lista.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje ima obavezu da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci i da u tom periodu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje. 

Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 22.04.2019. godine.

Spisak lica kojima je odobrena subvencija biće objavljen na oglasnoj tabli NSZ.

Preuzeto sa sajta NSZ: www.nsz.gov.rs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *