Blog

PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Prijem u drzavljanstvo Srbije

PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Zakon o državljanstvu Republike Srbije predviđa uslove i način sticanja državljanstva Republike Srbije. Prijem u državljanstvo Republike Srbije je jedan od načina sticanja državljanstva Republike Srbije, a putem prijema, državljanstvo mogu steći stranci, iseljenici iz Republike Srbije i njihovi potomci, pripadnici srpskog naroda, kao i izbegla, prognana i raseljena lica sa prostora bivše SFRJ.

PRIJEM STRANACA U DRŽAVLJANSTVO SRBIJE

Stranac koji ima odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije, pod uslovom:

 • da podnese zahtev za prijem
 • da je punoletan i poslovno sposoban
 • da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije
 • da podnese pismenu izjavu da Republike Srbiju smatra svojom državom, na propisanom obrascu

Za lice koje je rođeno na teritoriji Republike Srbije, a državljanin je druge države, postoje blaži uslovi, odnosno to lice može biti primljeno u državljanstvo Republike Srbije ako je najmanje dve godine neprekidno boravilo na teritoriji Republike Srbije, do dana podnošenja zahteva, i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

PRIJEM ISELJENIKA IZ SRBIJE I NJIHOVIH POTOMAKA U DRŽAVLJANSTVO SRBIJE

Iseljenicima iz Republike Srbije se smatraju lica koja su se iselila iz Srbije u neku drugu državu u kojoj imaju nameru da stalno žive.

Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako

 • imaju 18 godina i ako im nije oduzeta poslovna sposobnost i
 • ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom.

Bračni drug iseljenika koji je stekao državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

PRIJEM PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA U DRŽAVLJANSTVO SRBIJE

Pripadnik srpskog naroda koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako:

 • ima 18 godina
 • je poslovno sposoban
 • podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

PRIJEM IZBEGLIH LICA U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Pod istim uslovima kao i pripadnici srpskog naroda, u državljanstvo Republike Srbije mogu biti primljeni i izbegla, prognana ili raseljena lica koja borave na teritoriji Republike Srbije ili su izbegli u inostranstvo ako su:

 • rođeni u drugoj republici bivše SFRJ i imali državljanstvo te republike
 • ili su državljani druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljen pripadnik drugog naroda ili etničke zajednice sa teritorije Republike Srbije.

POSTUPAK ZA PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

Rešenje o sticanju državljanstva Republike Srbije donosi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, nakon podnetog zahteva i sprovedenog postupka.

Zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije prijemom, podnosi se organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koji će ga, bez odlaganja, proslediti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove može odbiti zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije prijemom, iako su ispunjeni uslovi propisani zakonom, ako oceni da postoje razlozi od interesa za Republiku Srbiju zbog kojih zahtev za sticanje državljanstva treba odbiti.

Česta pitanja:

Da bi ste dokazali da ste pripadnik srpskog naroda potrebno je da u postupku prijema u državljanstvo republike Srbije dostavite uverenje o državljanstvu roditelja ili pretka, ili neku drugu javnu ispravu u kojoj je evidentirana činjenica državljanstva Republik Srbije, ili drugi dokument u kojem ste se vi ili vaš predak izjasnili kao pripadnik srpskog naroda.

Takse su promenljiva kategorija i uvek pre podnošenja zahteva treba proveriti koliko iznose takse.

U trenutku pisanja teksta, takse za prijem u državljanstvo Republike Srbije iznose:

 • Za izbegla, prognana i raseljena lica……………………….……………1.040,00 dinara
 • Za ostale slučajeve prijema u državljanstvo……………………..16.860,00 dinara

Da biste dobili državljanstvo Republike Srbije a da ne izgubite državljanstvo koje već imate potrebno je da Republika Srbija od vas ne zahteva da se odreknete starog državljanstva, kao i da država u kojoj sada imate državljanstvo ne propisuje da je obavezan gubitak državljanstva ako dobijete državljanstvo Republike Srbije. Dakle, morate proveriti svaki konkretan slučaj, ali znajte da Republika Srbija dozvoljava dvojno državljanstvo sa velikim brojem država.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *