Blog

DEOBA BRAČNE IMOVINE

Deobar bracne imovine

DEOBA BRAČNE IMOVINE

Predmet deobe bračne imovine je zajednička imovina supružnika koju su supružnici stekli tokom trajanja bračne zajednice. Pre samog upuštanja u mogućnost deobe bračne imovine i načina deobe imovine potrebno je napraviti razliku između zajedničke imovine supružnika i posebne imovine svakog bračnog druga.

Zajednička imovina je imovina koju su supružnici stekli svojim radom u toku trajanja braka, dok je posebna imovina, imovina koju su supružnici stekli pre zasnivanja braka, kao i imovina koju je supružnik nasledio ili dobio na poklon u toku braka.

Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju i raspolažu zajednički i sporazumno.

Pitanje deobe zajedničke imovine supružnika se najčešće postavlja nakon razvoda braka ili u toku postupka za razvod braka. Međutim deoba zajedničke imovine supružnika može da se izvrši i u toku trajanja braka.

Deoba bračne imovine može da se izvrši:

  1. sporazumno, ili
  2. sudski.

Sporazum bračnih drugova mora biti sačinjen u pismenoj formi i mora biti solemnizovan od strane Javnog beležnika. Ukoliko se supružnici razvode sporazumno, sporazum o razvodu braka mora da obuhvati i sporazom o deobi zajedničke imovine. U tom slučaju sudskom odlukom se odlučuje i o imovini, te nije potrebno praviti novi sporazum koji bi se solemnizovao kod Javnog beležnika.  

Do sudske deobe bračne imovine dolazi kad supružnici ne mogu sporazumno da se dogovore o deobi, a razlog za to je veći doprinos jednog bračnog druga sticanju zajedničke imovine, te su u sudskom postupku za deobu bračne sutekovine utvrđuje doprinos svakog supružnika sticanju imovine. Postoji zakonska pretpostavka da je imovina stečena u braku jednaka, međutim svaki supružnik u postupku deobe ima pravo da dokazuje veći doprinos sticanju zajedničke imovine. Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Supružnici imaju mogućnost da bračnim ugovorom urede drugačiji režim sticanja zajedničke imovine od zakonskog. Bračni ugovor može da se zaključi u toku trajanja braka, a može i pre sklapanja braka, što je češći slučaj, pa se za bračni ugovor koristi naziv predbračni ugovor, iako zakon poznaje samo termin bračni ugovor.

Česta pitanja:

Ukoliko je zasnovana vanbračna zajednica u skladu sa zakonskim propisima, na imovinske odnose vanbračnih partnera shodno se primenjuju pravila Porodičnog zakona koja se primenjuju i na bračne partnere.

Obzirom da se na vanbračne partnere primenjuju odredbe Porodičnog zakona o imovinskim odnosima supružnika, ne postoji smetnja da vanbračni partneri zaključe bračni ugovor kojim će regulisati režim sticanja zajedničke imovine.

Pravo da zahteva deobu zajedničke imovine supružnika pored bračnog druga imaju još i naslednici umrlog bračnog druga, kao i poverilac onog bračnog druga iz čije posebne imovine nije uspeo da naplati svoje potraživanje.   

Ukoliko ste u braku, imovina stečena na osnovu igre na sreću predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova, osim ukoliko ne dokažete da ste dobitak od igre na sreću ostvarili ulaganjem iz svoje posebne imovine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *