Razvod braka

RAZVOD BRAKA U REPUBLICI SRBIJI

Porodičnim zakonom RS regulisana je materija uslova za sklapanje braka kao i sam postupak sklapanja braka. Prema definiciji našeg Porodičnog zakona brak predstavlja uređenu zajednicu života između muškarca i žene.

Takođe su regulisana i pitanja dejstva braka kao i načini njegovog prestanka.

PRESTANAK BRAKA

Brak može prestati smrću supružnika, poništajem i razvodom. Smrću supružnika brak prestaje višom silom, dok poništaj i razvod zahtevaju ispunjenje određenih zakonskih pretpostavki i kao takav može biti raskinut samo od strane nadležnog državnog organa-suda.

Brak se može razvesti sporazumno i putem tužbe za ravod braka.

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod braka podrazumeva da supružnici koji su dobrovoljno stupili u brak isto tako putem dogovora mogu isti da raskinu. Kod sporazumnog razvoda braka bitno je da supružnici zajendički žele da dođe do prestanka braka, te putem istog regulišu i pitanja starateljstva nad maloletnom decom kao i podelu zajedničke imovine.

Sporazum mora biti podnet sudu u kome su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište i to u pisanom obliku. Sastavni deo Sporazuma je Sporazum o vršenju roditeljskog prava, kao i Sporazum o deobi zajedničke imovine.

Sud o Sporazumnom razvodu braka odlučuje tako što donosi presudu. Ukoliko mora da dođe do razvoda braka ovaj postupak je manje zahtevan i manje utiče na narušavanje odnosa između supružnika, kao i eventualne maloletne dece.

Tužba za razvod braka

Druga vrsta postupka je tužba za razvod braka. Kada ne postoji mogućnost dogovora između supružnika, a odnosi su do te mere narušeni, podnosi se tužba za razvod braka.

Ovu tužbu može podneti bilo koji od supružnika, lično ili putem punomoćnika. Sud i u ovom postupku odlučuje presudom. 

Brak će biti razveden ukoliko je ispunjen jedan od dva zakonom propisana uslova:

1. trajna i ozbiljnija poremećenost bračnih odnosa (nemogućnost ostvarivanja normalnog i skladnog bračnog života),

2. objektivna nemogućnost ostvarivanja zajednice života supružnika (npr.nestanak lica, nastupanje duševne bolesti i slično).

U okviru postupka po tužbi za razvod braka sastavni deo postupka je i medijacija. Medijacija predstavlja pokušaj da se putem posredovanja dođe do mirenja ili sklapanja nagodbe između supružnika.

 

Najčešća pitanja

  • izvod iz matične knjige rođenih
  • izvod iz matične knjige za maloletnu decu
  • listovi nepokretnosti iz Katastra u slučaju posedovanja imovine, popis pokretne i nepokretne imovine koja se deli između supružnika

Ukoliko mora da dođe do razvoda braka, onda je najbrži i najmanje komplikovan Sporazumni razvod braka. To je hitan postupak i sud kada primi predlog, zakazuje ročište u roku od 15 dana od prijema predloga za sporazumni razvod braka. Ukoliko ne postoje nesuglasice u vezi Sporazuma brak se razvodi i donosi se presuda o razvodu braka.

Ukoliko se radi o tužbi za razvod braka postupak može da traje i mesecima.

Stranke mogu samostalno da obave postupak razvoda braka, ukoliko žele mogu da angažuju advokata. Jedino nije moguće da isti advokat zastupa obe strane, tako da je potrebno da se na ročištu pojavi jedna od stranaka ili da i druga strana angažuje advokata.

Supružnici za sporazumni razvod braka moraju da pribave svu potrebnu dokumentaciju:

               – izvode iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih za decu) – 550 dinara

               – izvode iz katastra nepokretnosti ukoliko imaju zajedničke imovine – 1200 dinara

Sudske takse za razvod braka iznose 2660 dinara i taksa na presudu iznosi 2660 dinara.

Navedeni iznosi taksi su promenljiva kategorija i pre svakog pokretanja postupka treba konsultovati advokata.

Autor teksta – Advokat Aleksandra Kešelj