Novosti

Počela primena novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

pravna pomoc

Počela primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je u primeni od 01.10.2019. godine. Ovaj zakon daje odgovor na sledeća pitanja:

  1. ko može da ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć ?
  2. ko pruža besplatnu pravnu pomoć?
  3. koji je način ostvarivanja i pružanja pravne pomoći?

1.Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju lica koja nisu u mogućnosti da sami snose troškove pravne pomoći, a tu spadjau lica koja primaju socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, lica koja bi zbog plaćanja pravne pomoći iz spostvenih sredstava ispunila uslove da postanu korisnik socijalne pomoći. Pored navedenih, zakonom su pobrojani i najugroženiji koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, a u koje spadaju: deca, žrtve porodičnog nasilja, žrtve trgovine ljudima, organizovanog kriminala, terorizma, azilanti, izbeglice, invalidi itd.

2.Besplatnu pravnu pomoć pružaju advokatura i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave. Pored njih, udruženjima je data mogućnost pružanja besplatne pravne pomoći samo na osnovu odredbi zakona koji uređuju pravo azila i zabranu diskriminacije. Besplatnu pravnu pomoć u ime udruženja pružaju advokati.

Besplatnu pravnu pomoć treba razlikovati od besplate pravne podrške.

Besplatnu pravnu podršku mogu pružati razne nevladine organizacije, javni beležnici, posrednici, a ona se sastoji od davanje informacija, popunjavanje formulara, prijava ili davanja pravnih saveta.

3.Zahtev za pružanje besplatne pravne pomoći se podnosi u jedinici lokalne samouprave, a uz zahtev građani će dostavljati potvrdu da primaju socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, potvrdu o primanjima ili ukupnoj imovini, u zavisnosti koji je osnov za besplatnu pravnu pomoć. O zahtevu za besplatnu pravnu pomoć se odlučuje u roku od 8 dana, a u hitnim slučajevima u roku od 3 dana. Ako je zahtev za pružanje pravne pomoći osnovan, organ koji odlučuje o zahtevu donosi rešenje kojim odobrava besplatnu pravnu pomoć i upućje podnosioca zahteva na pružaoca pravne pomoći iz reda advokata ili jedinice lokalne samouprave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *