Blog

PAUŠALCI I DOZVOLJENE DELATNOSTI

Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti

PAUŠALCI I DOZVOLJENE DELATNOSTI

Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti u koje spadaju i preduzetnici, mogu biti paušalno oporezovani (takozvani paušalci) pod uslovima koji su određeni Zakonom o porezu na dohodak građana i Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Ova mogućnost je skoro prerasla u pravilo, jer se sve više preduzetnika opredeljuje za paušalno oporezivanje, a pogotovo oni koji su tek osnovali firmu odnosno koji planiraju da otvore firmu.

Napred navedenom uredbom konkretno su definisani uslovi za paušalno oporezivanje, kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnih prihoda (grupe u kojima se razvrstavaju preduzetnici po kriterijumima profitabilnosti i obima prometa, odnosno prema vrstama delatnosti; polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda, koja se određuje u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu itd…), kao i elementi za utvrđivanje visine paušalnih prihoda (mesto gde se radnja nalazi, broj zaposlenih, tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja, itd…).

U ovom tekstu osvrnućemo se na delatnosti kod kojih paušalni način nije dozvoljen.

Koje su to delatnosti koje preduzetnici ne mogu obavljati ukoliko žele da budu paušalno oporezovani?

Pozitivnim propisima Republike Srbije nisu taksativno navedene konkretne delatnosti za koje obveznik može odnosno ne može biti paušalno oporezovan.

Međutim, Zakonom o porezu na dohodak građana i to članom 40 stav 2, navodi se sledeće:

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati obvezniku iz stava 1. ovog člana:

  1. koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;
  2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
  3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
  4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;
  5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

 

Dakle, ukoliko delatnost koju ste planirali da obavljate kao preduzetnik potpada pod neku tačku napred navedenog člana, ne možete biti paušalno oporezovani.

 

Primer: Preduzetnik koji želi da obavlja delatnost REKLAMNIH AGENCIJA odnosno poslove marketinga ne može biti paušalno oporezovan tj. ne može biti paušalac (u skladu sa gore navedenim članom 40 stav 2 tačka 1 Zakona o porezu na dohodak građana).

 

To ne znači da preduzetnik ne može obavljati delatnost reklamnih agencija uopšte, nego da u tom slučaju preduzetnik mora da vodi knjige i da bude oporezovan na potpuno drugačiji način.

 

Izuzeci postoje i regulisani su istim članom gore navedenog zakona i to stavom 3 i 4 na taj način što se obvezniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod, kao i obvezniku koji vrši proizvodnju i prodaju isključivo sopstvenih proizvoda u okviru obavljanja delatnosti.

 

Zaključak: Ukoliko planirate da otvorite firmu odnosno da obavljate samostalnu delatnost kao preduzetnik, a želite da iskoristite mogućnost da budete paušalno oporezovani (paušalac), obavezno proverite ili se posavetujte koje to sve delatnosti dolaze u obzir.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *