Blog

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

Otpust iz drzavljanstva Republike Srbije

Zakon o državljanstvu Republike Srbije predviđa uslove i način za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

Državljaninu Republike Srbije državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom ako podnese zahtev za otpust i ako ispunjava sledeće uslove:

  • da je punoletan i poslovno sposoban
  • da nema smetnji u pogledu vojne obaveze
  • da je izmirio poreske obaveze u Republi Srbiji
  • da je regulisao imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Republici Srbiji;
  • da se protiv njega u Republici Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti
  • da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Otpust iz državljanstva Republike Srbije

Rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije donosi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, nakon podnetog zahteva i sprovedenog postupka.

Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije podnosi se organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a može se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije, koji će ga, bez odlaganja, proslediti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove neće odobriti otpust iz državljanstva Republike Srbije, ako je to neophodno iz razloga bezbednosti ili odbrane zemlje, iz razloga uzajamnosti ili ako to zahtevaju ekonomski interesi Republike Srbije.

Državljanstvo Republike Srbije prestaje danom dostavljanja rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije.

Ako lice koje je dobilo otpust iz državljanstva Republike Srbije ne stekne strano državljanstvo u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja o otpustu i ako to lice ostane bez državljanstva, organ koji je doneo rešenje poništiće ga na pismeni zahtev tog lica, ako zahtev bude podnet u roku od 3 meseca od proteka tih godinu dana.

Česta pitanja:

Postupak za otpust iz državljanstva Repbulike Srbije iz perspektive podnosioca zahteva traje poprilično dugo, ali je nezahvalno prognozirati trajanje postupka jer zavisi od slučaja do slučaja. Ukoliko postoje razlozi hitnosti za otpust na strani podnosioca zahteva, postoji mogućnost pisanja molbe za ubrzanje rešavanja zahteva za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

Takse su promenljiva kategorija i uvek pre podnošenja zahteva treba proveriti koliko iznose takse.

U trenutku pisanja teksta, taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 34.000,oo dinara.

Kod otpusta iz državljanstva Republike Srbije, državljanstvo prestaje danom dostavljanja rešenja o otpustu iz državljanstva Republike Srbije, dok kod odricanja od državljanstva Repblike Srbije državljanstvo prestaje danom davanja izjave o odricanju. Pored toga, propisani su drugačiji uslovi za odricanje od državljanstva od uslova koji su neophodni za otpust iz državljanstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *