Blog

OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA

prava radnika

OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA

Poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu u slučajevima propisanim Zakonom o radu:

 

Prava radnika u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavca:

1. Pravo na poništavanje rešenje o otkazu ugovora o radu

Osnovno i najbitnije je da radnici budu upoznati sa tim da u slučaju otkaza od strane poslodavca imaju pravo da rešenje o otkazu pobijaju u sudskom postupku.

Prilikom davanja otkaza dešavaju su greške meritorne i procesne prirode, koje za posledicu imaju povredu prava zaposlenih, što dovodi velikog broja radnih sporova.

Razlog poništavanja otkaza ugovora o radu može biti nepostojanje razloga za otkaz i/ili nepoštvanje procedure prilikom davanja otkaza.

Rešenje o otkazu mora biti u pismenom obliku i da obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

U slučaju da zaposleni smatra da mu je nezakonito prestao radni odnos ima pravo da pred nadležnim sudom tužbom pokrene radni spor za poništaj rešenja o otkazu. Pored toga, zaposleni ima pravo da o otkazu obavesti nadležnu inspekciju rada, koja može da odloži izvršenje rešenja otkazu ugovora o radu zaposlenom ukoliko je zaposleni pokrenuo radni spor i ako je poslodavac očigledno prekršio neko pravo zaposlenog, a da pri tom zaposleni zahteva odlaganje izvršenja rešenja o otkazu.

2. Pravo na isplatu zarade, naknada i otpremnine

Zaposleni ima pravo da mu poslodavac isplati sve neisplaćene zarade, naknade i druga primanja koje je zaposleni ostvario zaključno sa danom prestanka radnog odnosa u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.  

Pravo na isplatu otpremnine imaju zaposleni kojima je radni odnos prestao rešenjem o otkazu ako je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestala potreba za njihovim radom ili je došlo do smanjenja obima posla, dok u ostalim gore navedenim slučajevima zaposleni nemaju pravo na isplatu otpremnine.

***

Kada se u sudskom postupku poništi rešenje o otkazu kao nezakonito, radnik ima pravo na:

  • naknadu štete u vidu izgubljene zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za period u kojem zaposleni nije radio.
  • vraćanje na rad, ako to zaposleni zahteva

 

***

Ako zaposleni ne zahteva da se vrati na rad, može da zahteva naknadu štete za nevraćanje na rad. Dakle, pored naknade štete u vidu izgubljene zarade, sud će na zahtev zaposlenog obavezati poslodavca da zaposlenom isplati i naknadu štete u iznosu od najviše 18 zarada zaposlenog, ako zaposleni ne traži vraćanje na rad.

Sud u svakom konkretnom slučaju procenjuje kolika će biti naknada štete za nevraćanje na rad u zavisnosti od vremena provedenog u radnom odnosu kod poslodavca, godina života zaposlenog i broja izdržavanih članova porodice, ali ne više od 18 zarada zaposlenog.

U situaciji kada postoje okolnosti koje ukazuju da nastavak radnog odnosa nije moguć, iako je zaposleni tražio vraćanje na rad, sud će odbiti zahtev za vraćanje na rad i dosuditi zaposlenom naknadu štete u iznosu od najviše 36 zarada zaposlenog.  

Takođe, ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac povredio pravila postupka za prestanak radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime naknade štete dosudiće zaposlenom iznos do 6 zarada zaposlenog.

ČESTA PITANJA

Pre otkaza ugovora o radu zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja discipline poslodavac je dužan da zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz i da mu ostavi rok od najmanje 8 dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na naovode iz upozorenja. U upozorenju poslodavac je dužan da navede:

  1. Osnov za davanje otkaza
  2. Činjenice i dokaze koji ukazuju na postojanje otkaznog tazloga
  3. Rok od najmanje 8 dana od dana dostavljanja upozorenja za izjašnjenje na navode iz upozorenja

Ukoliko upozorenje ne sadrži sve navedene elemente postoji osnov za pobijanje rešenja o otkazu.

Zaposlenom koji ne prihvati potpisivanje aneksa ugovora o radu uručuje se otkaz ugovora o radu, a zaposleni zadržava pravo da u sudskom postupku povodom poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu osporava zakonitost aneksa ugovora o radu. Smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključenje aneksa ugovora o radu ako ne potpiše aneks u roku od 8 dana od dobijanja ponude.

Rok za pokretanje sudskog spora radi poništaja rešenja o otkazu je 60 dana od dana uručenja rešenja o otkazu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *