Novosti

USPOSTAVLJENA CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA

centralna evidencija

USPOSTAVLJENA CENTRALNA EVIDENCJA STVARNIH VLASNIKA

Dana 25.05.2018. godine skupstina Republike Srbije usvojila je Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojim se predvidja uspostavljanje Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji kao i nacin vodjenja evidencije, sadrzina i osnove evidentiranja.

Agencija za privredne registre je obavezana da uspostavi Centralnu evidenciju najkasnije do 31.12.2018. godine.

Ovaj zakon se primenjuju na sledece Registrovane subjekte:

 • privredna drustva, osim javnih akcionarskih drustava,
 • zadruge,
 • ogranke stranih privrednih drustava,
 • poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica,
 • fondacije i zadužbine,
 • ustanove,
 • predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Napred navedeni Registrovani subjekti duzni su da evidentiraju stvarne vlasnike najkasnije do 31.01.2019. godine elektronskim putem i to preko web stranice Agencije za privredne registre.

Stvarnim vlasnikom, u smislu ovog zakona, smatra se:

 • fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;
 • fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
 • fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
 • fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;
 • fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Posle svake nove nastale promene u vlasnickoj strukturi Registrovanog subjekta, neophodno je da ovi subjekti evidentiraju stvarnog vlasnika i to u roku od 15 dana o dana nastale promene.

Ovim zakonom, propisuje se prekrsaj za Registrovanog subjekta – pravno lice kao i za odgovorno lice u pravnom licu koje ne izvrsi evidentiranje stvarnog vlasnika, i koje nema odnosno ne cuva tacne podatke i dokumentaciju o stvarnom vlasniku. Takodje, namerno prikrivanje stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta smatra se krivicnim delom za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od 3 meseca do 5 godina.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *