Brisanje zabrane ulaska u Sengen

BRISANJE ZABRANE ULASKA U ZEMLJE ŠENGEN ZONE

ŠENGEN ZONA

Šengen zona je zona odnosno područje koje čini 26 evropskih zemalja koje su potpisale Šengenski sporazum i Šengensku konvenciju kojima se, između ostalog, reguliše ukidanje granične kontrole međusobnih granica država potpisnica, ali i pooštrava pogranična kontrola sa zemljama koje ne pripadaju Šengen zoni.

Ovde možete pročitati listu zemalja koja pripadaju Šengen zoni, a to su:

Austrija, Belgija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka republika, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska.

Teritorije država potpisnica Šengenskog sporazuma se ne poklapaju u potpunosti sa teritorijama država koje pripadaju Evropskoj Uniji. Konkretno, Norveška, Island, Švajcarska i Lihtenštajn ne pripadaju Evropskoj Uniji ali jesu potpisnice Šengenskog sporazuma.

Sa druge strane, određene zemlje poput Hrvatske, Rumunije i Bugarske se već neko vreme nalaze u statusu pridruživanja Šengen zoni, pa je i pitanje vremena kad će doći do proširenja teritorija Šengena.

ZABRANA ULASKA U ZEMLJE ŠENGEN ZONE

Zabrane ulaska u zemlje Šengen zone se mogu izreći državljanima zemalja tzv “Trećeg sveta”. Ovo se, nažalost, odnosi i na državljane Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore…

Zabrane ulaska u zemlje Šengen zone se izriču na godine (minimum godinu dana) i njih izriču nadležni organi države potpisnice Šengenskog sporazuma.

Razlozi na osnovu kojih se zabrane ulaska u zemlje Šengen zone mogu izreći su mnogobrojni poput prekoračenja dozvoljenog boravka u Šengen zoni, izvršenje krivičnih dela i prekršaja na teritoriji država Šengen zone, posedovanje falsifikovanih putnih dokumenata itd…

U zavisnosti od razloga za izricanje zabrane ulaska, moguće je izricanje i dodatnih sankcija poput novčanih kazni, a neretko se uz zabranu vrši i deportacija lica u matičnu zemlju.

BRISANJE ZABRANE ULASKA U ZEMLJE ŠENGEN ZONE

Zabrana ulaska u zemlje Šengen zone po pravilu se upisuje u SIS II (Schengen Information System) kojim činom lice postaje nepoželjna osoba na teritoriji Šengena. U najvećem broju slučajeva, licu kome je izrečena zabrana ulaska, nadležni organi u pasoš (ili drugi putni dokument) upisuju odgovarajuću slovnu oznaku.

Postupak povodom brisanja zabrane ulaska u zemlje Šengen zone vodi se pred nadležnim organom države koja je izrekla ovu zabranu, i odlučuje o istoj.

Ovaj postupak odlikuje visok stepen zaštite podataka ličnosti, i može ga pokrenuti samo opunomoćeni advokat ili konkretno lice koje je dobilo zabranu ulaska.

Zabrana ulaska u zemlje Šengen zone nije nimalo naivna i njeno brisanje ne predstavlja lak zadatak.

Migrantska kriza koja je zahvatila Evropu izvršila je pritisak na države članice Šengen zone te su neke od njih uvele dodatne privremene mere i sveobuhvatniju kontrolu na granicama, dok se u praksi pokazalo da su pooštreni kriterijumi za brisanje zabrane ulaska u zemlje Šengen zone.

Neretko se dešava da nadležni organi države koja je izrekla zabranu, istu, nažalost, produže a da pri tom ne obaveste lice kome je ova zabrana izrečena a koje je strplivo čekalo da ona istekne i bude obrisana automatski.

Države članice Šengen zone u ovim pravnim stvarima pored sporazuma, konvencija, pravilnika i drugih akata, primenjuju i unutrašnje zakonodavstvo svoje države

Najčešća pitanja:

SIS odnosno Schengen Information System je obiman informacioni sistem koji podržava
spoljnu kontrolu granica Šengen zone i saradnju sa policijskim organima unutar država
Šengen zone. SIS omogućava nadležnim organima (policiji, graničarima itd…) svake države
članice Šengen zone da izvrše uvid odnosno da upišu u sistem odgovarajuća
upozorenja/zabrane u odnosu na određene kategorije lica (nepoželjnih, nestalih lica itd…) i
predmeta.

Boravak na teritoriji Šengen zone ne zahteva izdavanje turističkih viza ali je ograničen na period od 90 dana u okviru 6 meseci. Period boravka od 90 dana može biti raspoređen na bilo koji način u okviru 6 meseci odnosno može se koristiti u celini odjednom ili na više kraćih putovanja. Ovo se ne odnosi na lica koja su dobila radnu vizu jedne od država koja pripadaju Šengen zoni.

Ukoliko ste prekoračili dozvoljeni boravak, nadležni organ zemlje Šengen zone u kojoj ste se zatekli, po konstatovanju prekoračenja boravka, doneće odluku o izricanju zabrane ulaska u zemlje Šengen zone i istu će upisati u SIS.

U slučaju da pokušate da stupite na teritoriju zemalja Šengen zone, uprkos zabrani ulaska koja je na snazi, rizikujete da Vam se ova zabrana pogorša, izreknu novčane kazne i deportacija, a kriterijumi za brisanje zabrane ulaska povećaju.

Odgovor na ovo pitanje zavisi od više faktora (npr. države koja je izrekla zabranu, postojanje osnova za brisanje itd…) i okolnosti svakog konkretnog slučaja.

Ukoliko niste sigurni da li je Vama zabrana ulaska izrečena i upisana u SIS, proveravanje i dobijanje zvanične informacije o postojanju zabrane ulaska se može ispostaviti problematičnim.

Ambasade država Šengen zone koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, osim par izuzetaka, ne vrše proveru postojanja zabrane ulaska niti to spada u njihovu nadležnost.

Provera postojanja zabrane ulaska vrši se po određenoj proceduri u zavisnosti od zemlje Šengen zone koja je izrekla ovu zabranu, nadležnom organu te zemlje.

Autor teksta – Advokat Vasja Simić 

Naša advokatska kancelarija pruža pravne savete u pravnim stvarima koji se odnose na zabranu ulaska u zemlje Šengen zone i njeno brisanje.

Vršimo proveru postojanja zabrane ulaska odnosno proveru i dobijanje zvanične informacije od nadležnih organa odgovarajuće države Šengen zone. 

Zastupamo naše klijente u postupcima povodom brisanja zabrane ulaska u zemlje Šengen zone.

Kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti Vašeg slučaja a i kako bi saznali da li posedujete i koje to osnove za brisanje zabrane ulaska u zemlje Šengen zone možete da dođete na razgovor u našu kancelariju kako bismo Vas ispitali, pružili Vam informacije koje se tiču samog postupka i dali pravni savet. 

Ukoliko se odlučite da dođete do naše kancelarije na razgovor, možete nas kontaktirati putem mail-a ili našeg broja telefona kako bismo zakazali termin koji odgovara i Vama i nama.